Lektoři

Mgr. Luisa Kerek

Vystudovala jsem švédštinu a srbštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dva roky jsem strávila ve Švédsku, kde jsem mimo jiné vyučovala švédštinu v kurzech pro přistěhovalce, což byla velmi zajímavá zkušenost. Jsem také spoluautorkou učebnice Švédština nejen pro samouky a v roce 2018 jsem založila jazykovou školu Svenska a v roce 2022 Severské centrum.

S Výukou mám bohaté zkušenosti, učím již 15 let a za tu dobu mám za sebou přes 5000 odučených hodin všech úrovní - od úplných začátečníků až po přípravu na zkoušku B2. Při výuce se především soustředím na komunikativní znalost jazyka (budeme hodně mluvit a poslouchat) a na osvojení správné výslovnosti - ta je ve švédštině velmi důležitá pro porozumění. Snažím se, aby hodiny byly vždy pestré a zábavné a studenti odcházeli s dobrou náladou a spokojení, že se něco nového naučili. Při hodinách panuje uvolněná, přátelská atmosféra.

Součástí výuky jsou i švédské reálie a autentické materiály: jednoduché knížky, televizní programy, ukázky z filmů, poslech rádia nebo novinové články. Ráda se s Vámi také podělím o své zkušenosti ze života, studia a práce ve Švédsku.

Když zrovna nepracuji, trávím čas se svou rodinou, mám ráda pohyb, pobyt v přírodě a cestování.

Mgr. Jana Thomsen

Vystudovala jsem tříletý bakalářský obor na Fakultě humanitních studií a poté pětiletý magisterský obor švédština a komparatistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia jsem dva semestry strávila ve Švédsku.

Výuce švédštiny se věnuji od roku 2006, kdy jsem začala učit jak individuální lekce, tak skupinové kurzy pro různé jazykové školy a firmy. Mám zkušenosti s výukou začátečníků i pokročilých studentů, kteří se například chystají na pracovní či studijní pobyt ve Švédsku. V lekcích se snažím o individuální přístup, rozmanitost a zachování přátelské a vstřícné atmosféry. Zaměřuji se na komunikativní znalost jazyka a nácvik správné výslovnosti. Pracuji především s učebnicemi Rivstart, okrajově s učebnicí Svenska utifrån a Švédština pro samouky. V pokročilejších lekcích používám také autentický švédský materiál, jako např. novinové články, knihy ve zjednodušených verzích, písničky apod.

Kromě výuky švédštiny se věnuji také překladům švédské beletrie do češtiny a studiu jógy. Volný čas nejraději trávím s rodinou, procházkami se psem, péčí o dům a zahradu a čtením knih.


Mgr. Linda Kaprová

Vystudovala jsem magisterský obor švédština v kombinaci s překladatelstvím angličtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia jsem se podívala také na jeden semestr do Uppsaly, která mé obzory mimo znalosti jazykové rozšířila též o jízdu na kole ve sněhu a točení piva po švédském způsobu. Po státnicích jsem pak pracovně strávila necelý rok ve Švédsku jako tlumočnice.

V současné době se věnuju literárnímu i odbornému překladu a coby soudní tlumočnice jsem k dispozici také policii, soudům a dalším státním orgánům. Výuce švédštiny se věnuju už od roku 2007, a to jak ve veřejných kurzech, tak ve firmách i na individuální úrovni. Při hodinách vycházím ze svých osobních zkušeností s osvojováním jazyka a snažím se zejména o to, aby se dovednosti mých studentů vyváženě a funkčně doplňovaly. Ze studia různých jazyků jsem si navíc odnesla jedno skálopevné předsevzetí - mluvit má především student. Učitel už to umí. :) Těší mě, když vidím, že studenty hodiny baví a pomáhají jim posunout se zase o kousek dál. Největší radost pak je, když se dozvídám, jak své nové znalosti také úspěšně používají.

Pokud si chci odpočinout, pak nejraději v přírodě, kterou se také nepoučitelně obklopuji doma na terase, a zpěvem v malém smíšeném sboru.


Mgr. Petra Hesová

Vystudovala jsem švédštinu v kombinaci s anglistikou - amerikanistikou na FFUK v Praze, kam jsem se také po letech na čas vrátila přednášet švédskou lingvistiku. Výuce švédštiny se věnuji od roku 2009 a mám zkušenosti s lekcemi firemními i soukromými, ale mou nejoblíbenější disciplínou jsou kurzy pro veřejnost, odkud si účastníci kromě nových poznatků a znalostí často odnášejí i nová přátelství.

Jsem přesvědčená, že učitel by měl mít schopnost nadchnout pro věc a dokázat studenta zaujmout a motivovat - pak jde učení lehce, s radostí a v ideálním případě jaksi "mimochodem", a přitom se skvělými výsledky. Dokladem toho, že takový přístup funguje, je řada mých studentů, kteří dnes ve Švédsku spokojeně žijí. V hodinách používám kromě učebnice i ukázky ze švédské kultury a autentického jazyka, například úryvky z knih, novinové články, písničky, ukázky z filmů atd.

Z ročního pobytu ve švédském Laponsku jsem si kromě lásky k sobům, polární záři a tlustým vlněným palčákům přivezla poznání, že Švédsko je nesmírně rozmanitá země, a baví mě, že můžu své zkušenosti uplatňovat i ve své další profesi literárního překladatele. Zabývám se také hudbou, píšu písňové texty, toulám se krajinou a pletu.

Mgr. Kateřina Šimáňová

Vystudovala jsem finštinu a švédštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia jsem strávila jeden semestr na univerzitě v Joensuu a jeden semestr na univerzitě v Jyväskylä. Na studijní pobyt do Švédska jsem se bohužel kvůli pandemii zatím nedostala, absolvovala jsem však alespoň semestrální online kurz švédské literatury a kultury Sverige på distans.

Při výuce se snažím klást důraz zejména na aktivní zapojení všech účastníků a jejich vzájemnou interakci a na rozmanitost aktivit. Za obzvlášť důležité považuji mluvení a poslech, protože se domnívám, že tyto dvě oblasti jsou při studiu (nejen) finštiny a švédštiny ty nejproblematičtější a jinak než neustálým procvičováním a opakováním si je student neosvojí. Výuka ale samozřejmě zahrnuje také trénink správné výslovnosti, gramatiku a čtení. Důležité je pro mě rovněž přátelské prostředí.

Na poloviční úvazek pracuji na základní škole. Působila jsem také jako dobrovolník v organizaci Skandinávský dům, kde jsem se podílela na chodu knihovny a organizaci kulturních akcí. Vyzkoušela jsem si rovněž literární překlad: zatím jsem přeložila jednu povídku do finskošvédského čísla časopisu PLAV a jednu povídku do Soutěže Jiřího Levého, v níž jsem získala čestné uznání. Mezi mé největší záliby patří moderní tanec a pobyt v přírodě, kam vyrážím pěšky, na kole nebo na běžkách. Baví mě také zpěv a četba.

Mgr. Hana Kendíková

Vystudovala jsem nordistiku, anglistiku a germanistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V Norsku jsem žila celkem tři roky - rok jsem tam pracovala jako au-pair a dva roky jsem studovala norštinu na Univerzitě v Oslu. Od té doby se snažím do Norska více či méně pravidelně vracet.

Norštinu učím od roku 2005. Mám zkušenosti s individuální i skupinovou výukou na všech úrovních. Při výuce se již od začátečníků snažím, aby studenti co nejvíce komunikovali v cílovém jazyce. Věnujeme se všem jazykovým dovednostem - čtení, mluvení, poslechu i psaní, a i na nižších úrovních používáme kromě učebnice i autentické materiály. Snažím se rozšiřovat též slovní zásobu studentů nad rámec toho, co poskytuje učebnice, a to pomocí obrázkových materiálů a krátkých textů.

Učení mám moc ráda a domnívám se, že i to podporuje dobrou atmosféru v kurzech - a následně i osvojování si nových znalostí, neboť v příjemném a přátelském prostředí se člověk nejen dobře cítí, ale i učí.

Mimo práci trávím čas se svou rodinou, vyrážím jako turistka nebo cyklistka do přírody, chodím za kulturou, čtu si nebo prostě jen tak odpočívám.

Mgr. Daniela Mrázová

Vystudovala jsem norský jazyk a literaturu společně s latinou a francouzštinou na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a ve školním roce 2000-2001 jsem absolvovala studium norštiny pro cizince na Univerzitě v Oslu, které opravňuje k výuce norštiny v zahraničí.

V Norsku jsem na různých studijních pobytech strávila téměř dva roky a snažím se tam pravidelně vracet a znalosti si udržovat. Cizí jazyky jsem začala doučovat v 17 letech a norštinu soustavně učím od roku 2001, nejprve na své mateřské fakultě a od roku 2004 pro The Scandinavian Language School a soukromě.

Za základ výuky považuji podpoření motivace studentů a přímý kontakt s jazykem. Proto ve svých hodinách prakticky nepoužívám češtinu. Mám zkušenosti s výukou začátečníků, mírně i středně pokročilých i velmi pokročilých studentů (do úrovně C1). Největší radost mám, když se studenti nebojí dělat chyby. Snažím se, aby měli v hodinách maximální prostor, aby co nejvíce mluvili a také psali a aby sami objevovali zákonitosti norštiny, která je ve srovnání s jinými jazyky vlastně docela snadná a logická.

Pracuji také jako překladatelka a tlumočnice, nicméně čas strávený výukou považuji za cenný především díky kontaktu s lidmi, kteří se chtějí něco naučit. Nikdy mě nepřestává fascinovat, kolik Čechů věnuje svůj zájem právě severským jazykům. Jinak ráda poslouchám norský i český rozhlas, čtu v co nejvíce jazycích a trávím čas venku, ať už je to na zahradě, na horách, nebo na moři.

Mgr. Dominika Střížková

Původně jsem sice začala s francouzštinou, ale pak mě zlákala severní Evropa, a tak jsem nakonec na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala finštinu a švédštinu. Ve Finsku jsem na různých pobytech strávila celý rok (letní školy, pracovní stáž, stipendium pro psaní diplomové práce). Do Švédska jezdím pravidelně soukromě.

Finštinu učím od roku 2016, se švédštinou jsem začala v roce 2019. Nejprve jsem učila prezenční skupinové kurzy, avšak v době zavření škol jsem se zaměřila spíše na individuální online výuku, se kterou pokračuji dodnes. V současnosti mě láká pracovat opět se skupinami, protože skupinová výuka má přece jen jinou dynamiku.

Při výuce se snažím vytvářet pohodovou a přátelskou atmosféru, aby se studenti cítili dobře, nebyli nervózní a nebáli se, že udělají chybu. Věřím, že nejdůležitější je pozitivní motivace: pokud studenty výuka baví, na hodiny se těší a věnují se jazyku sami od sebe i nad rámec povinného minima, je moje mise splněna.

Abych si připomínala, jaké to je, když člověk s něčím začíná a cítí se nejistě, sama se pořád něco nového učím: z jazyků třeba exotickou severní sámštinu, ale i poměrně blízkou němčinu. Vedle jazyků se věnuji cvičení jógy, procházkám v přírodě a svojí malé zahrádce.

Mgr. Michal Švec

Vystudoval jsem finštinu a klasickou archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Obory rovnou napovídají, co mě odjakživa baví – jazyky, literatura, poznávání cizích zemí a kultur, historie. Během studia jsem strávil dva semestry ve Finsku, na škole Alkio-opisto v odlehlé lesní a jezerní krajině nedaleko Jyväskylä a na Helsinské univerzitě.

S výukou finštiny mám přes patnáct let zkušeností, učil jsem skupinové kurzy pro jazykové školy, prezenčně i online, individuální lekce a také jsem přednášel a vedl různé specializované workshopy na univerzitě a pro překladatele, u nás i ve Finsku.

Při výuce se rád inspiruji tím, co dobře funguje ve finském vzdělávání. Ke každému studentovi přistupuji individuálně, beru v potaz jeho zájmy, potřeby a možnosti. Na silných stránkách společně stavíme a slabé posilujeme. Jazykové schopnosti na kurzech rozvíjíme s využitím autentických materiálů, týmovou spoluprací, obzory rozšiřujeme o zajímavé reálie. Velký důraz dávám na to, aby byla výuka zábavná, protože nadšení studentů i učitele je základ úspěchu.

Vedle lektorské činnosti pracuji jako literární a audiovizuální překladatel, tlumočník a turistický průvodce, skoro celé léto proto trávím na Severu. Už dlouho působím také jako předseda kulturního institutu Skandinávský dům, podílím se na organizaci kulturních akcí a provozu severské knihovny. Volný čas nejraději trávím s knížkou, starým finským filmem, vážnou hudbou anebo vyrážím někam na cesty, po městech i přírodě.

Mgr. Simona Kloučková

Vystudovala jsem norštinu v kombinaci s českým znakovým jazykem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a nordistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Během studií jsem rok pobývala v Norsku a pochytila v rámci dvou semestrálních pobytů bergenský a trondheimský dialekt. Na letní škole jsem si pro změnu procvičila osloštinu. Do Norska se pravidelně vracím a načerpávám jazykové a kulturní podněty.

Působím jako dobrovolník v organizaci Skandinávský dům, nejdříve jsem pomáhala brněnské pobočce a od podzimu 2023 jsem se stala součástí té pražské. V současné době mne můžete každý čtvrtek potkat v knihovně v Dejvicích, kde vám poradím s výběrem severských knih.

V týmu Severského centra jsem benjamínek. Mojí výhodou je však mladý přístup, spousta elánu a neotřelé autentické výukové materiály, které používám jako dodatek k učebnici. Z vlastní zkušenosti vím, že je třeba klást důraz na procvičování mluvené norštiny a poslech dialektů, kterých je v Norsku habaděj. V pokročilejších kurzech pronikáme i do tajů nynorsku, menšinové varianty psané norštiny.

Ve volném čase ráda peču, převážně severské dobroty, chodím do přírody, čtu jednu knihu za druhou a jsem dobrovolně skromná.